dpshtrr

Drejtoria e Pergjithshme
e Sherbimeve te Transportit Rrugor

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2010 JoomlaWorks, a business unit of Nuevvo Webware Ltd.

Njoftime

 • Njoftim për Taksat Vjetore të Mjeteve të Përdorura

  Në zbatim të Udhëzimit të Ministrit të Financave nr.25, datë 5.10.2015 “Për një shtesë në Udhëzimin nr. 26, datë 04.09.2008 “Për Taksat Kombëtare”, i ndryshuar, pronarët e mjeteve duhet të kenë parasysh se:

   

  1. Në rastet e tjetërsimit të mjetit, zyrat noteriale përpara se të kryejnë procedurat e nevojshme ligjore për shitjen e tij, i kërkojnë shitësit të mjetit vërtetim nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor nëpërmjet Drejtorive Rajonale të Shërbimeve të Transportit Rrugor

  Read more... Link  
 • Njoftim per Çertifikaten e ÇKP

  ME DATË 16.11.2015 NË ORËN 10.00 NGA KOMISIONI I TESTIMIT TË ÇKP (ÇERTIFIKATËS SË KOMPETENCËS PROFESIONALE) ZHVILLOHET PROVIMI ME SHKRIM I APLIKANTËVE QË KANË MBARUAR TRAJNIMIN.PËR FITUESIT E PROVIMIT ME SHKRIM, PROVIMI ME GOJË DO ZHVILLOHET ME DATË 18.11.2015 

   

   
 • Sistemi i Lejes së Drejtimit me Pikë

  Në zbatim të nenit 120/1 të Kodit Rrugorë të Republikës së Shqipërisë, “Lejedrejtimi me pike”,  duke filluar nga data 16.04.2015, DPSHTRR ka filluar vlerësimin e lejes së drejtimit me pikë

  Read more... Link  

Lajme

Shërbimet

patente-5-9

targe-5-9

tahografi-5-9

Kërkoni në website

 

INFORMACIONE NDIHMËSE

 

KESHILLA