dpshtrr

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2010 JoomlaWorks, a business unit of Nuevvo Webware Ltd.

Njoftime

 • Njoftim per Çertifikaten e ÇKP

  Me datë 20.07.2016 në orën 10.00 nga komisioni i testimit të ÇKP (Çertifikatës së Kompetencës Profesionale ) zhvillohet provimi me shkrim i aplikanteve që kanë mbaruar trajnimin. Për fituesit e Provimit me shkrim, Provimi me gojë do zhvillohet me datë 22.07.2016 

   
 • DPSHTRR rifillon lëshimin e kartave dixhitale të tahografit

  DPSHTRR njofton të gjithë të interesuarit se ka rifilluar lëshimin e kartave dixhitale të tahografit si detyrim i Ligjit nr. 8378, datë 22.07.1998 “Kodi Rrugor i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar,

  Read more... Link  
 • Ndryshimet e fundit mbi pajisjen me lejdrejtimi

  Duke filluar nga data 21 Janar 2016, në zbatim të ndryshimeve të Kodit Rrugor me ligjin Nr. 175/2014, datë 18.12.2014 dhe VKM Nr. 940 datë 18.11.2015, do të zbatohen disa ndryshime në procedurat e regjistrimit të kandidatëve për drejtues mjeti, si dhe për lëshimin dhe rinovimin e lejedrejtimit, si më poshtë vijon :

  Read more... Link  

Lajme

Shërbimet

patente-5-9

targe-5-9

tahografi-5-9

Kërkoni në website

 

INFORMACIONE NDIHMËSE

 

KESHILLA