dpshtrr

Drejtoria e Pergjithshme
e Sherbimeve te Transportit Rrugor

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2010 JoomlaWorks, a business unit of Nuevvo Webware Ltd.

Njoftime

 • Të nderuar qytetarë

  Në datën 20.05.2013 ka filluar pagesa e taksave të mjeteve te përdorura sipas ligjit Nr. 120-2013 “ Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9975, datë 28.7.2008 “ Për taksat kombëtare ”, të ndryshuar. Për të gjithë qytetarët që do të paguajnë detyrimin brenda datës 30.06.2013 nuk do të aplikohet kamatvonesa. Shtetas pronar të mjeteve rrugore përfitoni nga ky ligj edhe për faljen e taksave të papaguara nga viti 2010 dhe të gjithë vitet përpara. Nxitoni të paguani detyrimet për mjetet në pronësinë tuaj ... Read more... Link  
 • Për pajisjen me Çertifikatë të Kopetencës Profesionale

  Fiillon Trajnimi i Çertifikatës së Kopetencës Profesionale

  Drejtoria e Kualifikimeve Profesionale (sektori i Ç.K.P -së) do të fillojë trajnimin e aplikantëve që kanë kërkuar të pajisen me këtë çertifikat. Trajnimi fillon ditën e hënë me datë16.12.2013 ora 09:00. Trajnimi do bëhet në qendrën e trajnimit (pranë ish kontrollit teknik të automjeteve Tiranë).

  Ju faleminderit për bashkëpunimin.

   
 • Çregjistrimet e mjeteve

  KUJDES, nëse mjetin që keni në pronësinë tuaj, nuk do ta përdorni ose nuk e keni më në përdorim, nxitoni të bëni çregjistrimin e tij.
  Ç’regjistrimi i mjetit mund të jetë ç’regjistrim i përkohshëm. Këtë ç’regjistrim mund ta bëni në rast se për një periudhë të caktuar kohe (jo më pak se një vit) për arsye të ndryshme personale, ju nuk do
  ta përdorni mjetin tuaj Ç’regjistrimin e përkohshëm të mjetit duhet ta bëni brenda datës 31 Janar të vitit në vazhdim. Në këtë rast duhet të dorëzoni këto dokumenta: a) Kërkesën, e cila plotësohet pranë sporteleve të shërbimit; b) Kartën e identitetit e cila pasi fotokpojohet nga punonjesi i sherbimit, ju kthehet përsëri; c) Lejen e qarkullimit të mjetit; d) Targat e mjetit; e) Pagesën e taksave deri në momentin e kërkesës ... Read more... Link  

Lajme

 • Konvertimi i patentës shqiptare në italiane.

  DERI SOT KANË KONVERTUAR PATENTËN E TYRE NË ITALIANE RRETH 20.000 SHTETAS SHQIPTARË
  Marrëveshja për konvertimin e patentave shqiptare në Itali ka ardhur në fuqi në 15 gusht 2009 Ajo është e vlefshme për pesë vjet, pra deri më 15 gusht 2014. Për të konvertuar një patentë shqiptare, para së gjithash, duhet treguar që ajo është marrë në Shqipëri para vendosjes së rezidencës në Itali dhe se kërkuesi i konvertimit të patentës ka një dokument qëndrimi në Itali, leje apo kartë qëndrimi, të vlefshme. Nëse titullari i një patente ... Read more... Link  
 • Kush pajiset me targat e reja

  Paisja e automjeteve me targat e reja nuk është e detyrueshme.
  Targat e vjetra mund të zëvëndësohen me targat e reja në rastet kur:

  - humbet targa;
  - dëmtohet targa e vjetër;
  - kur ndryshon vendbanimi;
  - kur bëhet targim për herë të parë, etj ... Read more... Link  

 • Targa të reja me standarte Europiane

  targat-e-reja-sTargat e reja jane konceptuar sipas standartit europian , ku në vend të yjeve është shqiponja në krahun e majtë dhe në të djathtin është viti i parë i regjistrimit. Këto targa janë konceptuar që të mos kenë shenja dalluese të qyteteve. Targat e reja do ti shpërndahen personave që kryejnë shërbime pranë drejtorisë rajonale të Tiranës për rastet e dëmtimin  e targës së vjetër; si targimi për herë të parë; ndryshimi i targës për shkak të dëmtimit ndryshimi i pronësisë etj. Kanë ndryshuar targat ... Read more... Link  

Shërbimet

patente-5-9

targe-5-9

tahografi-5-9

kontaktoni per ankesen tuaj

Kërkoni në website


NXITONI TË PËRFITONI NGA FALJA !

INFORMACIONE NDIHMËSE

KESHILLA