dpshtrr

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2010 JoomlaWorks, a business unit of Nuevvo Webware Ltd.

Njoftime

 • DPSHTRR rifillon lëshimin e kartave dixhitale të tahografit

  DPSHTRR njofton të gjithë të interesuarit se ka rifilluar lëshimin e kartave dixhitale të tahografit si detyrim i Ligjit nr. 8378, datë 22.07.1998 “Kodi Rrugor i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar,

  Read more... Link  
 • Ndryshimet e fundit mbi pajisjen me lejdrejtimi

  Duke filluar nga data 21 Janar 2016, në zbatim të ndryshimeve të Kodit Rrugor me ligjin Nr. 175/2014, datë 18.12.2014 dhe VKM Nr. 940 datë 18.11.2015, do të zbatohen disa ndryshime në procedurat e regjistrimit të kandidatëve për drejtues mjeti, si dhe për lëshimin dhe rinovimin e lejedrejtimit, si më poshtë vijon :

  Read more... Link  
 • DPSHTRR fillon lëshimin e Çertifikatës së Aftësimit Profesional

  DPSHTRR, ka filluar lëshimin e Certifikatës të Aftësimit Profesional (CAP) si detyrim i Nenit 115/1 të Ligjit Nr.8378, datë 22.07.1998 “Kodi Rrugor i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, Direktivës së BE-2003/59/KE të Parlamentit Europian dhe Këshillit të Bashkimit Europian. Për rrjedhojë :

  DPSHTRR fton të gjithë drejtuesit e mjeteve, të cilët janë të pajisur të paktën me njërën prej kategorive të lejedrejtimit C, CE, D, DE, para datës 21.10.2015, 

  Read more... Link  

Lajme

Shërbimet

patente-5-9

targe-5-9

tahografi-5-9

Kërkoni në website

 

INFORMACIONE NDIHMËSE

 

KESHILLA