dpshtrr

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2010 JoomlaWorks, a business unit of Nuevvo Webware Ltd.

Njoftime

 • DPSHTRR ka filluar lëshimin e Çertifikatave ATP

  DPSHTRR ka filluar lëshimin e certifikatave ATP për të gjitha mjetet izotermike, ngrirëse, frigoriferike ose kaloriferike të cilat shërbejnë për transportin kombëtar dhe ndërkombëtar  të ushqimeve delikate në regjim të temperaturave të kontrolluara të cilët duhet të pajisen me çertifikatën ATP.

  Read more... Link  
 • ÇERTIFIKIMI ATP I MJETEVE IZOTERMIKE

  Baza ligjore mbi Çertifikimin ATP të mjeteve izotermike:  

  • Ligji nr, 9289, datë 07.10.2004: "Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në marrëveshjen “Për transportin ndërkombëtar të ushqimeve delikate dhe pajisjet speciale, që përdoren në këto transporte". 
  • Udhëzim nr 3807, datë 27.07.2016: "Për kontrollin e mjeteve të transportit në regjim të temperaturave të kontrolluara sipas marrëveshjes ATP" i ndryshuar 
  Read more... Link  
 • DPSHTRR rifillon lëshimin e kartave dixhitale të tahografit

  DPSHTRR njofton të gjithë të interesuarit se ka rifilluar lëshimin e kartave dixhitale të tahografit si detyrim i Ligjit nr. 8378, datë 22.07.1998 “Kodi Rrugor i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar,

  Read more... Link  

Lajme

Shërbimet

patente-5-9

targe-5-9

tahografi-5-9

Kërkoni në website

 

INFORMACIONE NDIHMËSE

 

KESHILLA