dpshtrr

Drejtoria e Pergjithshme
e Sherbimeve te Transportit Rrugor

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2010 JoomlaWorks, a business unit of Nuevvo Webware Ltd.

Njoftime

 • PËR NJË BREZ TË SIGURTË

  Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor, në ambientet e Tirana Expo Centre, mori pjesë në Panairin “Auto Moto Show”. Qëllimi kryesor ishte ekspozimi I shërbimeve kryesore ndaj qytetarëve, ndërgjegjësimi i opinionit publik dhe shpërndarja e informacioneve sensibilizuese mbi rregullat e qarkullimit dhe sigurinë në rrugë. Krahas këtyre shërbimeve, nën kujdesin e sektorit te Marrdhënieve me Publikun, u zhvillua një aktivitet krejt ndryshe me një grup nxënësish të shkollës 9-vjecare “Hilari Klinton” në ...

  Read more... Link  
 • Të nderuar qytetarë

  Në datën 20.05.2013ka filluar pagesa e taksave të mjeteve te përdorura sipas ligjit Nr. 120-2013 “ Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9975, datë 28.7.2008 “ Për taksat kombëtare ”, të ndryshuar. Për të gjithë qytetarët që do të paguajnë detyrimin brenda datës 30.06.2013 nuk do të aplikohet kamatvonesa. Shtetas pronar të mjeteve rrugore përfitoni nga ky ligj edhe për faljen e taksave të papaguara nga viti 2010 dhe të gjithë vitet përpara. Nxitoni ...

  Read more... Link  
 • Për pajisjen me Çertifikatë të Kopetencës Profesionale

  Drejtoria e Kualifikimeve Profesionale (sektori çkp-se) se bashku me komisionin e testimit organizon provimin e aplikanteve qe do behet ne qendren e trajnimit(prane ish kontrollit teknik te automjeteve Tirane).

  Ne date 09.06.2014 ne oren 10.00 nga komisioni i testimit te ÇKP (Çertifikates se Kompetences Profesionale) zhvillohet provimi me shkrim i aplikanteve qe kane mbaruar trajnimin. Per fituesit e provimit me shkrim, provimi me goje do te zhvillohet me date 10.06.2014.

   

Lajme

 • Ylli Spahiu: Kalimi i patentave në sistemin e ri me pikë nuk do të ketë kosto për qytetarin

  Kalimi i patentave në sistemin e ri me pikë nuk do të ketë kosto për qytetarin. Drejtori i Përgjithshëm i ShTRr, Ylli Spahiu bëri të ditur seregjistri kombëtar elektronik është i përfunduar. Sa i takon lejeve të drejtimit të prudhuara nga viti 2005 e në vazhdim, Spahiu shpjegon se do të jenë po këto leje drejtimi dhe qytetarit nuk do ti duhet të paguajë kosto shtesë, pasi patenta përmban të gjitha elementët e sigurisë që kërkohen. Aktualisht në regjistrin elektronik të këtij institucioni dhe të Policisë ...

  Read more... Link  
 • Konvertimi i patentës shqiptare në italiane.

  DERI SOT KANË KONVERTUAR PATENTËN E TYRE NË ITALIANE RRETH 20.000 SHTETAS SHQIPTARË
  Marrëveshja për konvertimin e patentave shqiptare në Itali ka ardhur në fuqi në 15 gusht 2009 Ajo është e vlefshme për pesë vjet, pra deri më 15 gusht 2014. Për të konvertuar një patentë shqiptare, para së gjithash, duhet treguar që ajo është marrë në Shqipëri para vendosjes së rezidencës në Itali dhe se kërkuesi i konvertimit të patentës ka një dokument qëndrimi në Itali, leje apo kartë qëndrimi, të vlefshme. Nëse titullari i një patente shqiptare ... Read more... Link  
 • Targa të reja me standarte Europiane

  targat-e-reja-sTargat e reja jane konceptuar sipas standartit europian , ku në vend të yjeve është shqiponja në krahun e majtë dhe në të djathtin është viti i parë i regjistrimit. Këto targa janë konceptuar që të mos kenë shenja dalluese të qyteteve. Targat e reja do ti shpërndahen personave që kryejnë shërbime pranë drejtorisë rajonale të Tiranës për rastet e dëmtimin  e targës së vjetër; si targimi për herë të parë; ndryshimi i targës për shkak të dëmtimit ndryshimi i pronësisë etj. Kanë ndryshuar targat ... Read more... Link  

Shërbimet

patente-5-9

targe-5-9

tahografi-5-9

kontaktoni per ankesen tuaj

Kërkoni në website


NXITONI TË PËRFITONI NGA FALJA !

INFORMACIONE NDIHMËSE

KESHILLA