dpshtrr

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor

Fillon Trajnimi për rinovimin e Çertifikatës së kompetencës profesionale

Drejtoria e Kualifikimeve Profesionale (Sektori i Kualifikimeve) do të fillojë trajnimin  e aplikantëve që kanë kërkuar të rinovojnë Çertifikatën e Kompetencës Profesionale. Trajnimi fillon me datë 28.08.2017 ora 10.00. Trajnimi do  bëhet në qendren e trajnimit pranë Drejtorisë Rajonale të Shërbimeve  të transportit Rrugore Tiranë