dpshtrr

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor

Denonconi !

Denonconi çdo rast të evidentuar të shkeljeve apo rasteve abuzive në lidhje me shërbimet e ofruara nga punonjësit e Drejtorisë së Përgjithshme dhe Drejtorive Rajonale në numrin 0688015833 dhe në e-mailin zyrtar   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it duke dërguar të dhënat, foto apo filmime të ndryshme.