dpshtrr

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor

Fillon trajnimi i tregtimit të pjesëve të këmbimit

Drejtoria e Kualifikimeve Profesionale (Sektori i Kualifikimeve ) do të fillojë trajnimin e aplikantëve që kanë kërkuar të pajisen me këtë Dëshmi.

Trajnimi fillon me datë 15, 17,05.2018 ora 10;00. Trajnimi do tyë zhvillohet pranë Qendrës së Kontrollit teknik (ISH NSHARAK-U) Tiranë.

Ju falemindertit për bashkëpunimin!