dpshtrr

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor

Fillon trajnimi për pajisjen me Dëshminë e Aftësisë Profesionale për Autoriparimet

FILLON TRAJNIMI I AUTORIPARIMIT..

Drejtoria e Kualifikimeve Profesionale (Sektori i Kualifikimeve) do të fillojë trajnimin e aplikantëve që kanë kërkuar të pajisen me këtë Dëshmi. Trajnimi fillon me datë 11-19/06/2018 ora 10.00.

Trajnimi do zhvillohet pranë Qendrës së Kontrollit Teknik (ish Nisheraku Tiranë).

  

Ju faleminderit për bashkëpunimin.