dpshtrr

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor

Lista e Lejeve të Drejtimit për t'u tërhequr nga qytetarët.

DPSHTRR, Drejtoria e Targave dhe e Shtypshkrimeve publikon Listën e Lejeve të Drejtimit gati për tu tërhequr nga qytetarët. Renditjen do ta gjeni sipas rrethit përkatës dhe datës së Aplkimit. Falenderojmë qytetarët për bashkëpunimin dhe i ftojmë që ti drejtohen me e-mail institucionit për çdo ankesë, parregullsi apo sqarim në adresën; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Drejtoria Rajonale Kukës data e aplikimit 19.03.2018 - 23.03.2018

Drejtoria Rajonale Durrës data e aplikimit 26.03.2018 - 28.03.2018

Drejtoria Rajonale Fier data e aplikimit 21.03.2018 - 26.03.2018

Drejtoria Rajonale Tiranë data e aplikimit 26.04.2018 - 30.04.2018

Drejtoria Rajonale Elbasan data e aplikimit 21.03.2018 - 26.03.2018

Drejtoria Rajonale Dibër data e aplikimit 26.03.2018 - 28.03.2018

Drejtoria Rajonale Tiranë data e aplikimit 30.04.2018 - 03.04.2018

Drejtoria Rajonale Gjirokastër data e aplikimit 29.03.2018 - 05.04.2018

Drejtoria Rajonale Laç data e aplikimit 26.03.2018 - 27.03.2018

Drejtoria Rajonale Berat data e aplikimit 26.03.2018 - 27.04.2018

Drejtoria Rajonale Durrës data e aplikimit 29.03.2018 - 04.04.2018

Drejtoria Rajonale Tiranë data e aplikimit 04.05.2018 - 08.05.2018

Drejtoria Rajonale Vlorë data e aplikimit 26.03.2018 - 03.04.2018

Drejtoria Rajonale Elbasan data e aplikimit 26.03.2018 - 29.03.2018

Drejtoria Rajonale Fier data e aplikimit 27.03.2018 - 03.04.2018

Drejtoria Rajonale Tiranë data e aplikimit 08.05.2018 - 11.05.2018

Drejtoria Rajonale Tiranë data e aplikimit 11.05.2018 - 21.05.2018

Drejtoria Rajonale Tiranë data e aplikimit 11.05.2018 - 21.05.2018

Drejtoria Rajonale Durrës data e aplikimit 05.04.2018 - 13.04.2018

Drejtoria Rajonale Elbasan data e aplikimit 30.03.2018 - 10.04.2018

Drejtoria Rajonale Fier data e aplikimit 03.04.2018 - 11.04.2018

Drejtoria Rajonale Gjirokastër data e aplikimit 06.04.2018 - 02.05.2018

Drejtoria Rajonale Laç data e aplikimit 29.03.2018 - 10.04.2018

Drejtoria Rajonale Shkodër data e aplikimit 29.03.2018 - 05.04.2018

Drejtoria Rajonale Dibër data e aplikimit 06.04.2018 - 12.04.2018

Drejtoria Rajonale Tiranë data e aplikimit 21.05.2018 - 23.05.2018

Drejtoria Rajonale Tiranë data e aplikimit 23.05.2018 - 25.05.2018

Drejtoria Rajonale Tiranë data e aplikimit 24.05.2018 - 28.05.2018

Drejtoria Rajonale Vlorë data e aplikimit 13.04.2018 - 16.04,2018

Drejtoria Rajonale Tiranë data e aplikimit 28.05.2018 - 31.05.2018

Drejtoria Rajonale Laç data e aplikimit 10.04.2018 - 16.04.2018

Drejtoria Rajonale Laç data e aplikimit 17.04.2018 -  24.04.2018

Drejtoria Rajonale Vlorë data e aplikimit 17.04.2018 - 20.04.2018

Drejtoria Rajonale Kukës data e aplikimit 28.05.2018 - 31.05.2018

Drejtoria Rajonale Tiranë data e aplikimit 31.05.2018 - 04.06.2018

Drejtoria Rajonale Shkodër data e aplikimit 06.04.2018 - 13.04.2018

Drejtoria Rajonale Korçë data e aplikimit 05.04.2018 - 17.04.2018

Drejtoria Rajonale Tiranë data e aplikimit 04.06.2018 - 11.06.2018

Drejtoria Rajonale Berat data e aplikimit 10.04.2018 - 16.04.2018

Drejtoria Rajonale Durrës data e aplikimit 18.04.2018 - 30.04.2018

Drejtoria Rajonale Elbasan data e aplikimit 12.04.2018 - 18.04.2018

Drejtoria Rajonale Fier data e aplikimit 11.04.2018 - 17.04.2018

Drejtoria Rajonale Laç data e aplikimit 24.04.2018 - 03.05.2018

Drejtoria Rajonale Sarandë data e aplikimit 16.04.2018 - 04.05.2018

Drejtoria Rajonale Tiranë data e aplikimit 11.06.2018 - 12.06.2018

Drejtoria Rajonale Fier data e aplikimit 18.04.2018 - 30.04.2018

Drejtoria Rajonale Tiranë data e aplikimit 12.06.2018 - 14.06.2018

Drejtoria Rajonale Tiranë data e aplikimit 14.06.2018 - 19.06.2018

Drejtoria Rajonale Durrës data e aplikimit 30.04.2018 - 07.05.2018

Drejtoria Rajonale Tiranë data e aplikimit 19.06.2018 - 22.06.2018

Drejtoria Rajonale Berat data e aplikimit 27.04.2018 - 14.05.2018

Drejtoria Rajonale Elbasan data e aplikimit 19.04.2018 - 02.05.2018

Drejtoria Rajonale Tiranë data e aplikimit 22.06.2018 - 25.06.2018

Drejtoria Rajonale Tiranë data e aplikimit 25.06.2018 - 26.06.2018

Drejtoria Rajonale Dibër data e aplikimit 23.04.2018 - 03.05.2018

Drejtoria Rajonale Shkodër data e aplikimit 04.05.2018 - 10.05.2018

Drejtoria Rajonale Tiranë data e aplikimit 26.06.2018 - 27.06.2018

Drejtoria Rajonale Tiranë  data e aplikimit 27.06.2018 - 28.06.2018

Drejtoria Rajonale Sarandë data e aplikimit 07.05.2018 - 07.06.2018

Drejtoria Rajonale Tiranë data e aplikimit 28.06.2018 - 29.06.2018

Drejtoria Rajonale Tiranë data e aplikimit 29.06.2018 - 02.07.2018

Drejtoria Rajonale Shkodër data e aplikimit 11.05. 2018 - 11.06.2018

Drejtoria Rajonale Laç data e aplikimit 04.05.2018 - 04.06.2018

Drejtoria Rajonale Dibër data e aplikimit 04.05.2018 - 01.06.2018

Drejtoria Rajonale Kukës data e aplikimit 20.05.2018 - 11.06.2018

Drejtoria Rajonale Tiranë data e aplikimit 03.07.2018 - 04.07.2018

Drejtoria Rajonale Vlorë data e aplikimit  07.06.2018 - 12.06.2018

Drejtoria Rajonale Elbasan data e aplikimit 03.05.2018 -  23.05.2018

Drejtoria Rajonale Berat data e aplikimit 15.05.2018 - 25.05.2018

Drejtoria Rajonale Dibër data e aplikimit  01.06.2018 - 18.06.2018

Drejtoria Rajonale Korçë data e aplikimit 08.05.2018 - 31.05.2018

Drejtoria Rajonale Durrës data e aplikimit 07.05.2018 - 01.06.2018

Drejtoria Rajonale Fier data e aplikimit 29.05.2018 - 05.06.2018

Drejtoria Rajonale Tiranë data e aplikimit 05.07.2018 - 06.07.2018

Drejtoria Rajonale Tiranë data e aplikimit 06.07.2018 - 09.07.2018

Drejtoria Rajonale Elbasan data e aplikimit 23.05.2018 - 06.06.2018

Drejtoria Rajonale Tiranë data e aplikimit 09.07.2018 - 16.07.2018

Drejtoria Rajonale Berat data e aplikimit 28.05.2018 - 12.06.2018

Drejtoria Rajonale Vlorë data e aplikimit 13.06.2018 - 20.06.2018

Drejtoria Rajonale Laç data e aplikimit 04.06.2018 - 25.06.2018

Drejtoria Rajonale Tiranë data e aplikimit 16.07.2018 - 17.07.2018

Drejtoria Rajonale Korçë data e aplikimit 31.05.2018 - 11.06.2018

Drejtoria Rajonale Tiranë data e aplikimit 17.07.2018 - 18.07.2018

Drejtoria Rajonale Durrës data e aplikimit 12.06.2018 - 20.06.2018

Drejtoria Rajonale Fier data e aplikimit 06.06.2018 - 14.06.2018

Drejtoria Rajonale Shkodër data e aplikimit 12.06.2018 - 21.06.2018

Drejtoria Rajonale Elbasan data e aplikimit 17.06.2018 - 22.06.,2018

Drejtoria Rajonale Fier data e aplikimit 14.06.2018 - 21.06.2018

Drejtoria Rajonale Korçë data e aplikimit 11.06.2018 - 20.06.2018

Drejtoria Rajonale Kukës data e aplikimit 12.06.2018 - 29.06.2018

Drejtoria Rajonale Sarandë data e aplikimit 18.06.2018 - 04.07.2018

Drejtoria Rajonale Tiranë data e aplikimit 18.07.2018 - 19.07.2018

Drejtoria Rajonale Durrës data e aplikimit 20.06.2018 - 26.06.2018

Drejtoria Rajonale Durrës data e aplikimit 27.06.2018 - 04.07.2018

Drejtoria Rajonale Berat data e aplikimit 13.06.2018 - 04.07.2018

Drejtoria Rajonale Dibër data e aplikimit 19.06.2018 - 06.07.2018

Drejtoria Rajonale Gjirokastër data e aplikimit 21.06.2018 - 06.07.2018

Drejtoria Rajonale Vlorë data e aplikimit 21.06.2018 - 09.07.2018

Drejtoria Rajonale Tiranë data e aplikimit 20.07.2018 - 23.07.2018

Drejtoria Rajonale Fier data e aplikimit 21.06.2018 - 04.07.2018

Drejtoria Rajonale Shkodër data e aplikimit 21.06.2018 - 02.07.2018

Drejtoria Rajonale Shkodër data e aplikimit 02.07.2018-13.07.2018

Drejtoria Rajonale Tiranë data e aplikimit 23.07.2018-27.07.2018

Drejtoria Rajonale Durrës data e aplikimit 04.07.2018-11.07.2018

Drejtoria Rajonale Elbasan data e aplikimit 22.06.2018-10.07.2018

Drejtoria Rajonale Fier data e aplikimit 04.07.2018-11.07.2018

Drejtoria Rajonale Kukës data e aplikimit 29.06.2018-05.07.2018

Drejtoria Rajonale Laç data e aplikimit 25.06.2018-03.07.2018

Drejtoria Rajonale Korçë data e aplikimit 20.06.2018-04.07.2018

Drejtoria Rajonale Fier data e aplikimit 04.07.2018-13.07.2018

Drejtoria Rajonale Elbasan data e aplikimit 04.07.2018-13.07.2018

Drejtoria Rajonale Durrës data e aplikimit 11.07.2018-13.07.2018

Drejtoria Rajonale Korçë data e aplikimit 04.07.2018-13.07.2018

Drejtoria Rajonale Laç data e aplikimit 03.07.2018-13.07.2018

Drejtoria Rajonale Tiranë data e aplikimit 25.07.2018-27.07.2018

Drejtoria Rajonale Berat data e aplikimit 04.07.2018-16.07.2018

Drejtoria Rajonale Sarandë data e aplikimit 04.07.2018-17.07.2018

Drejtoria Rajonale Gjirokastër data e aplikimit 06.07.2018-18.07.2018

Drejtoria Rajonale Vlorë data e aplikimit 09.07.2018-18.07.2018

Drejtoria Rajonale Durrës data e aplikimit 13.07.2018-20.07.2018

Drejtoria Rajonale Tiranë data e aplikimit 27.07.2018-30.07.2018

Drejtoria Rajonale Tiranë data e aplikimit 30.07.2018-01.08.2018

Drejtoria Rajonale Fier data e aplikimit 13.07.2018-23.07.2018

Drejtoria Rajonale Dibër data e aplikimit 06.07.2018-17.07.2018

Drejtoria Rajonale Berat data e aplikimit 13.07.2018-30.07.2018

Drejtoria Rajonale Dibër data e aplikimit 06.07.2018-25.07.2018

Drejtoria Rajonale Durrës data e aplikimit 13.07.2018-25.07.2018

Drejtoria Rajonale Elbasan data e aplikimit 10.07.2018-24.07.2018

Drejtoria Rajonale Fier data e aplikimit 13.07.2018-23.07.2018

Drejtoria Rajonale Gjirokastër data e aplikimit 06.07.2018-30.07.2018

Drejtoria Rajonale Korçë data e aplikimit 04.07.2018-25.07.2018

Drejtoria Rajonale Kukës data e aplikimit 11.07.2018-01.08.2018

Drejtoria Rajonale Laç data e aplikimit 03.07.2018-25.07.2018

Drejtoria Rajonale Shkodër data e aplikimit 13.07.2018-20.07.2018

Drejtoria Rajonale Tiranë data e aplikimit 27.07.2018-06.08.2018

Drejtoria Rajonale Vlorë data e aplikimit 09.07.2018-31.07.2018

Drejtoria Rajonale Sarandë data e aplikimit 04.07.2018-31.07.2018

Drejtoria Rajonale Fier data e aplikimit 23.07.2018-31.07.2018

Drejtoria Rajonale Elbasan data e aplikimit 26.07.2018-01.08.2018

Drejtoria Rajonale Dibër data e aplikimit 26.07.2018-08.08.2018

Drejtoria Rajonale Korçë data e aplikimit 26.07.2018-31.07.2018

Drejtoria Rajonale Durrës data e aplikimit 27.07.2018-02.08.2018

Drejtoria Rajonale Vlorë data e aplikimit 01.08.2018-06.08.2018

Drejtoria Rajonale Sarandë data e aplikimit 31.07.2018-10.08.2018

Drejtoria Rajonale Gjirokastër data e aplikimit 31.07.2018-09.08.2018

Drejtoria Rajonale Shkodër data e aplikimit 27.07.2018-02.08.2018

Drejtoria Rajonale Tiranë data e aplikimit 06.08.2018-13.08.2018

Drejtoria Rajonale Laç data e aplikimit 31.07.2018-08.08.2018

Drejtoria Rajonale Fier data e aplikimit 31.07.2018-06.08.2018

Drejtoria Rajonale Berat data e aplikimit 30.07.2018-08.08.2018

Drejtoria Rajonale Tiranë data e aplikimit 13.08.2018-14.08.2018

Drejtoria Rajonale Korçë data e aplikimit 01.08.2018-10.08.2018

Drejtoria Rajonale Kukës data e aplikimit 01.08.2018-14.08.2018

Drejtoria Rajonale Elbasan data e aplikimit 01.08.2018-08.08.2018

Drejtoria Rajonale Tiranë data e aplikimit 14.08.2018-15.08.2018

Drejtoria Rajonale Tiranë data e aplikimit 15.08.2018-16.08.2018

Drejtoria Rajonale Vlorë data e aplikimit 07.08.2018-16.08.2018

Drejtoria Rajonale Shkodër data e aplikimit 03.08.2018-08.08.2018

Drejtoria Rajonale Fier data e aplikimit 07.08.2018-10.08.2018

Drejtoria Rajonale Durrës data e aplikimit 27.07.2018-09.08.2018

Drejtoria Rajonale Tiranë data e aplikimit 15.08.2018-16.08.2018

Drejtoria Rajonale Gjirokastër data e aplikimit 09.08.2018-17.08.2018

Drejtoria Rajonale Laç data e aplikimit 08.08.2018-14.08.2018

Drejtoria Rajonale Shkodër data e aplikimit 09.08.2018-13.08.2018

Drejtoria Rajonale Tiranë data e aplikimit 16.08.2018-17.08.2018

Drejtoria Rajonale Tiranë data e aplikimit 17.08.2018-20.08.2018

Drejtoria Rajonale Elbasan data e aplikimit 09.08.2018-14.08.2018

Drejtoria Rajonale Fier data e aplikimit 10.08.2018-15.08.2018

Drejtoria Rajonale Berat data e aplikimit 09.08.2018-14.08.2018

Drejtoria Rajonale Kukës data e aplikimit 15.08.2018-22.08.2018

Drejtoria Rajonale Durrës data e aplikimit 07.08.2018-14.08.2018

Drejtoria Rajonale Dibër data e aplikimit 09.08.2018-15.08.2018

Drejtoria Rajonale Tiranë data e aplikimit 20.08.2018

Drejtoria Rajonale Sarandë data e aplikimit 13.08.2018-16.08.2018

Drejtoria Rajonale Fier data e aplikimit 15.08.2018-17.08.2018

Drejtoria Rajonale Laç data e aplikimit 14.08.2018-17.08.2018

Drejtoria Rajonale Shkodër data e aplikimit 13.08.2018-15.08.2018

Drejtoria Rajonale Tiranë data e aplikimit 20.08.2018-22.08.2018

Drejtoria Rajonale Berat data e aplikimit 14.08.2018-20.08.2018

Drejtoria Rajonale Elbasan data e aplikimit14.08.2018-16.08.2018

Drejtoria Rajonale Tiranë data e aplikimit 22.08.2018-23.08.2018

Drejtoria Rajonale Shkodër data e aplikimit 13.08.2018-17.08.2018

Drejtoria Rajonale Elbasan data e aplikimit 09.08.2018-20.08.2018

Drejtoria Rajonale Durrës data e aplikimit 14.08.2018-20.08.2018

Drejtoria Rajonale Dibër data e aplikimit 15.08.2018-20.08.2018

Drejtoria Rajonale Tiranë data e aplikimit 23.08.2018

Drejtoria Rajonale Shkodër data e aplikimit 17.08.2018-22.08.2018

Drejtoria Rajonale Fier data e aplikimit 17.08.2018-22.08.2018

Drejtoria Rajonale Durrës data e aplikimit 16.08.2018-17.08.2018

Drejtoria Rajonale Laç data e aplikimit 17.08.2018-22.08.2018

Drejtoria Rajonale Tiranë data e aplikimit 24.08.2018-27.08.2018

Drejtoria Rajonale Berat data e aplikimit 20.08.2018-24.08.2018

Drejtoria Rajonale Elbasan data e aplikimit 20.08.2018-23.08.2018

Drejtoria Rajonale Fier data e aplikimit 22.08.2018-23.08.2018

Drejtoria Rajonale Tiranë data e aplikimit 28.08.2018-29.08.2018

Drejtoria Rajonale Kukës data e aplikimit 22.08.2018-31.08.2018

Drejtoria Rajonale Korçë data e aplikimit 23.08.2018-28.08.2018

Drejtoria Rajonale Dibër data e aplikimit 22.08.2018-28.08.2018

Drejtoria Rajonale Shkodër data e aplikimit 22.08.2018-24.08.2018

Drejtoria Rajonale Tiranë data e aplikimit 29.08.2018-30.08.2018

Drejtoria Rajonale Fier data e aplikimit 23.08.2018-28.08.2018

Drejtoria Rajonale Durrës data e aplikimit 22.08.2018-24.08.2018.

Drejtoria Rajonale Elbasan data e aplikimit 23.08.2018-27.08.2018

Drejtoria Rajonale Tiranë data e aplikimit 31.08.2018

Drejtoria Rajonale Laç data e aplikimit 23.08.2018 - 28.08.2018

Drejtoria Rajonale Berat data e aplikimit 24.08.2018 - 29.08.2018

Drejtoria Rajonale Sarandë data e aplikimit 28.08.2018 - 04.09.2018

Drejtoria Rajonale Vlorë data e aplikimit 24.08.2018 - 31.08.2018

Drejtoria Rajonale Tiranë data e aplikimit 31.08.2018 - 03.09.2018

Drejtoria Rajonale Shkodër data e aplikimit 24.08.2018 - 28.08.2018

Drejtoria Rajonale Elbasan data e aplikimit 27.08.2018 - 30.08.2018

Drejtoria Rajonale Tiranë data e aplikimit 03.09.2018 - 04.09.2018

Drejtoria Rajonale Durrës data e aplikimit 24.08.2018 - 28.08.2018

Drejtoria Rajonale Fier data e aplikimit 28.08.2018 - 29.08.2018

Drejtoria Rajonale Korçë data e aplikimit 28.08.2018 - 03.09.2018

Drejtoria Rajonale Shkodër data e aplikimit 28.08.2018 - 30.08.2018

Drejtoria Rajonale Elbasan data e aplikimit 30.08.2018 - 03.09.2018

Drejtoria Rajonale Gjirokastër data e aplikimit 28.08.2018 - 10.09.2018

Drejtoria Rajonale Tiranë data e aplikimit 06.09.2018

Drejtoria Rajonale Laç data e aplikimit 28.08.2018 - 04.09.2018

Drejtoria Rajonale Korçë data e aplikimit 28.08.2018 - 03.09.2018

Drejtoria Rajonale Tiranë data e aplikimit 07.09.2018

Drejtoria Rajonale Tiranë data e aplikimit 10.09.2018

Drejtoria Rajonale Dibër data e aplikimit 28.08.2018 - 03.09.2018

Drejtoria Rajonale Durrës data e aplikimit 28.08.2018 - 31.08.2018

Drejtoria Rajonale Berat data e aplikimit 29.08.2018 - 03.09.2018

Drejtoria Rajonale Shkodër data e aplikimit 31.08.2018 - 04.09.2018

Drejtoria Rajonale Fier data e aplikimit 29.08.2018 - 04.09.2018

Drejtoria Rajonale Vlorë data e aplikimit 31.08.2018 - 06.09.2018

Drejtoria Rajonale Tiranë data e aplikimit 11.09.2018

Drejtoria Rajonale Korçë data e aplikimit 03.09.2018 - 07.09.2018

Drejtoria Rajonale Dibër data e aplikimit 04.09.2018 - 10.09.2018

Drejtoria Rajonale Kukës data e aplikimit 04.09.2018 - 10.09.2018

Drejtoria Rajonale Berat data e aplikimit 04.09.2018 - 10.09.2018

Drejtoria Rajonale Tiranë data e aplikimit 12.09.2018 - 13.09.2018

Drejtoria Rajonale Fier data e aplikimit 04.09.2018-11.09.2018

Drejtoria Rajonale Dibër data e aplikimit 04.09.2018-10.09.2018

Drejtoria Rajonale Elbasan data e aplikimit 04.09.2018-10.09.2018

Drejtoria Rajonale Tiranë data e aplikimit 13.09.2018-14.09.2018

Drejtoria Rajonale Shkodër data e aplikimit 06.09.2018-11.09.2018

Drejtoria Rajonale Sarandë data e aplikimit 04.09.2018-11.09.2018

Drejtoria Rajonale Laç data e aplikimit 06.09.2018-11.09.2018

Drejtoria Rajonale Vlorë data e aplikimit 06.09.2018-11.09.2018

Drejtoria Rajonale Korçë data e aplikimit 07.09.2018-11.09.2018

Drejtoria Rajonale Durrës data e aplikimit 06.09.2018-10.09.2018

Drejtoria Rajonale Fier data e aplikimit 07.09.2018-11.09.2018

Drejtoria Rajonale Tiranë data e aplikimit 17.09.2018

Drejtoria Rajonale Elbasan data e aplikimit 10.09.2018-14.09.2018

Drejtoria Rajonale Vlorë data e aplikimit 10.09.2018-13.09.2018

Drejtoria Rajonale Gjirokastër data e aplikimit 10.09.2018-19.09.2018

Drejtoria Rajonale Tiranë data e aplikimit 18.09.2018

Drejtoria Rajonale Dibër data e aplikimit 11.09.2018-17.09.2018

Drejtoria Rajonale Kukës data e aplikimit 10.09.2018-18.09.2018

Drejtoria Rajonale Shkodër data e aplikimit 10.09.2018-14.09.2018

Drejtoria Rajonale Tiranë data e aplikimit 19.09.2018-20.09.2018

Drejtoria Rajonale Fier data e aplikimit 11.09.2018-13.09.2018

Drejtoria Rajonale Sarandë data e aplikimit 11.09.2018-17.09.2018

Drejtoria Rajonale Durrës data e aplikimit 10.09.2018-12.09.2018

Drejtoria Rajonale Tiranë data e aplikimit 20.09.2018-21.09.2018

Drejtoria Rajonale Tiranë data e aplikimit 21.09.2018

Drejtoria Rajonale Berat data e aplikimit 10.09.2018-14.09.2018

Drejtoria Rajonale Korçë data e aplikimit 11.09.2018-17.09.2018

Drejtoria Rajonale Laç data e aplikimit 11.09.2018-17.09.2018

Drejtoria Rajonale Vlorë data e aplikimit 14.09.2018-19.09.2018

Drejtoria Rajonale Elbasan data e aplikimit 14.09.2018-19.09.2018

Drejtoria Rajonale Fier data e aplikimit 13.09.2018-18.09.2018

Drejtoria Rajonale Tiranë data e aplikimit 24.09.2018

Drejtoria Rajonale Dibër data e aplikimit 17.09.2018-21.09.2018

Drejtoria Rajonale Shkodër data e aplikimit 17.09.2018-20.09.2018

Drejtoria Rajonale Berat data e aplikimit 13.09.2018-18.09.2018

Drejtoria Rajonale Korçë data e aplikimit 17.09.2018-20.09.2018

Drejtoria Rajonale Tiranë data e aplikimit 24.09.2018

Drejtoria Rajonale Fier data e aplikimit 18.09.2018-21.09.2018

Drejtoria Rajonale Durrës data e aplikimit 12.09.2018-19.09.2018

Drejtoria Rajonale Laç data e aplikimit 17.09.2018-20.09.2018

Drejtoria Rajonale Tiranë data e aplikimit 25.09.2018

Drejtoria Rajonale Sarandë data e aplikimit 18.09.2018-27.09.2018

Drejtoria Rajonale Elbasan data e aplikimit 19.09.2018-24.09.2018

Drejtoria Rajonale Gjirokastër data e aplikimit 19.09.2018-24.09.2018

Drejtoria Rajonale Sarandë data e aplikimit 18.09.2018-27.09.2018

Drejtoria Rajonale Vlorë data e aplikimit 19.09.2018-26.09.2018

Drejtoria Rajonale Tiranë data e aplikimit 26.09.2018

Drejtoria Rajonale Fier data e aplikimit 21.09.2018-25.09.2018

Drejtoria Rajonale Korçë data e aplikimit 21.09.2018-25.09.2018

Drejtoria Rajonale Laç data e aplikimit 20.09.2018-26.09.2018

Drejtoria Rajonale Shkodër data e aplikimit 20.09.2018-24.09.2018

Drejtoria Rajonale Tiranë data e aplikimit 27.09.2018

Drejtoria Rajonale Elbasan data e aplikimit 24.09.2018-27.09.2018

Drejtoria Rajonale Berat data e aplikimit 20.09.2018-27.09.2018

Drejtoria Rajonale Kukës data e aplikimit 20.09.2018-25.09.2018

Drejtoria Rajonale Tiranë data e aplikimit 28.09.2018

Drejtoria Rajonale Dibër  data e aplikimit 24.09.2018-28.09.2018

Drejtoria Rajonale Durrës data e aplikimit 20.09.2018-24.09.2018

Drejtoria Rajonale Shkodër data e aplikimit 25.09.2018-28.09.2018

Drejtoria Rajonale Tiranë data e aplikimit 01.10.2018

Drejtoria Rajonale Berat data e aplikimit 28.09.2018-03.10.2018

Drejtoria Rajonale Dibër data e aplikimit 28.09.2018-04.10.2018

Drejtoria Rajonale Durrës data e aplikimit 19.09.2018-03.10.2018

Drejtoria Rajonale Elbasan data e aplikimit 01.10.2018-04.10.2018

Drejtoria Rajonale Fier data e aplikimit 01.10.2018-09.10.2018

Drejtoria Rajonale Laç data e aplikimit 01.10.2018-08.10.2018

Drejtoria Rajonale Shkodër data e aplikimit 28.09.2018-04.10.2018

Drejtoria Rajonale Vlorë data e aplikimit 02.10.2018-05.10.2018

Drejtoria Rajonale Sarandë data e aplikimit 27.09.2018-08.10.2018

Drejtoria Rajonale Tiranë data e aplikimit 03.10.2018-08.10.2018

Drejtoria Rajonale Gjirokastër data e aplikimit 01.10.2018-09.10.2018