dpshtrr

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor

Lista e Lejeve të Drejtimit për t'u tërhequr nga qytetarët.

DPSHTRR, Drejtoria e Targave dhe e Shtypshkrimeve publikon Listën e Lejeve të Drejtimit gati për tu tërhequr nga qytetarët. Renditjen do ta gjeni sipas rrethit përkatës dhe datës së Aplkimit. Falenderojmë qytetarët për bashkëpunimin dhe i ftojmë që ti drejtohen me e-mail institucionit për çdo ankesë, parregullsi apo sqarim në adresën; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Rrethi Kukës data e aplikimit 19.03.2018 - 23.03.2018

Rrethi Durrës data e aplikimit 26.03.2018 - 28.03.2018

Rrethi Fier data e aplikimit 21.03.2018 - 26.03.2018

Rrethi Tiranë data e aplikimit 26.04.2018 - 30.04.2018

Rrethi Elbasan data e aplikimit 21.03.2018 - 26.03.2018

Rrethi Dibër data e aplikimit 26.03.2018 - 28.03.2018

Rrethi Tiranë data e aplikimit 30.04.2018 - 03.04.2018

Rrethi Gjirokastër data e aplikimit 29.03.2018 - 05.04.2018

Rrethi Laç data e aplikimit 26.03.2018 - 27.03.2018

Rrethi Berat data e aplikimit 26.03.2018 - 27.04.2018

Rrethi Durrës data e aplikimit 29.03.2018 - 04.04.2018

Rrethi Tiranë data e aplikimit 04.05.2018 - 08.05.2018

Rrethi Vlorë data e aplikimit 26.03.2018 - 03.04.2018

Rrethi Elbasan data e aplikimit 26.03.2018 - 29.03.2018

Rrethi Fier data e aplikimit 27.03.2018 - 03.04.2018

Rrethi Tiranë data e aplikimit 08.05.2018 - 11.05.2018

Rrethi Tiranë data e aplikimit 11.05.2018 - 21.05.2018

Rrethi Tiranë data e aplikimit 11.05.2018 - 21.05.2018

Rrethi Durrës data e aplikimit 05.04.2018 - 13.04.2018

Rrethi Elbasan data e aplikimit 30.03.2018 - 10.04.2018

Rrethi Fier data e aplikimit 03.04.2018 - 11.04.2018

Rrethi Gjirokastër data e aplikimit 06.04.2018 - 02.05.2018

Rrethi Laç data e aplikimit 29.03.2018 - 10.04.2018

Rrethi Shkodër data e aplikimit 29.03.2018 - 05.04.2018

Rrethi Tiranë data e aplikimit 21.05.2018 - 23.05.2018