dpshtrr

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor

ZHVILLOHET TRAJNIMI I TREGTIMIT TE PJESËVE TË KËMBIMIT

Drejtoria e Kualifikimeve Profesionale (Sektori i Kualifikimeve) do të fillojë trajnimin e aplikantëve që kanë kërkuar të pajisen me Dëshmi Aftësie Profesionale për Tregtimin e Pjesëve të Këmbimit. Trajnimi fillon me datë 18-22/10/2018 ora 10:00. Trajnimi do të zhvillohet pranë Qendrës së Kontrollit Teknik (ish Nshrak) Tiranë.