dpshtrr

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor

Ftesë për negocim

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor kërkon të realizojë procedurën për “Përafrimin me qytetarët për rritjen e standarteve të shërbimeve të DPSHTRR-së”. Ju lutemi të na vini në dispozicion ofertën tuaj për shërbimin e kërkuar sipas përcaktimeve në këtë link.