dpshtrr

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor

Zhvillohet trajnimi i çertifikatës së trajnimit ADR

Drejtoria e Kualifikimeve Profesionale (Sektori i Kualifikimeve) do të fillojë trajnimin e aplikantëve që kanë kërkuar të pajisen me çertifikatë trajnimi ADR për drejtuesit e mjetit. Trajnimi fillon me datë 05-07/10.2018 ora 10:00. Trajnimi do të zhvillohet pranë Qendrës së Kontrollit Teknik (ish Nishrak) Tiranë.