dpshtrr

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor

Rrethet që përfshin Drejtoria Rajonale Berat

Kjo drejtori rajonale ka në përbërje rrethet Berat, Ura Vajgurore, Kucove, Poliçan dhe Çorovodë 
Harta-Rajoni-Berat-UPDATE