dpshtrr

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor

Rrethet që përfshin Drejtoria Rajonale Dibër

Kjo drejtori rajonale ka në përbërje rrethet Dibër, Bulqizë dhe Mat.
Harta-Rajoni-Peshkopi-UPDATE