dpshtrr

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor

Rrethet që përfshin Drejtoria Rajonale Durrës

Kjo drejtori rajonale ka në përbërje rrethet Durrës, Krujë dhe Kavajë
Harta-Rajoni-Durres-UPDATE