dpshtrr

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor

Rrethet që përfshin Drejtoria Rajonale Elbasan

Kjo drejtori rajonale ka në përbërje rrethet Elbasan, Peqin, Gramsh dhe Librazhd.


Harta-Rajoni-Elbasan-UPDATE