dpshtrr

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor

Rrethet që përfshin Drejtoria Rajonale Fier

Kjo drejtori rajonale ka në përbërje rrethet Fier, Mallakaster dhe Lushnje.
Harta-Rajoni-Fier-UPDATE