dpshtrr

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor

Historiku i Drejtorisë Rajonale Gjirokastër

Në vitin 1992 u krijua Dega e Shërbimit të Transportit Gjirokastër 


Në vitin 1993 u transformua në Degën e Kontroll-Shfrytezimit të automjeteve Kryetar i kësaj dege ishte Mustafa Ganxo. Shërbimet kryesore kanë qënë: 1. Kontrolli teknik i automjeteve. 2. Kontrolli rrugor i automjeteve. 3. Aktiviteti i shitjes së biletave 4. Autoshkollat (dhënia e lejeve të drejtimit)

 

Në vitin 1998 Kryetar i degës së Kontroll-Shfrytëzimit u emërua Z. Arqile Xhelo.

 

Në 1.11.1999 u krijua DRSHT Rrugor Gjirokastër me drejtor Ing . Arqile Xhelo. Ky institucion kryente këto shërbime:

 

Regjistrimin e Automjeteve

 

Lejet e Drejtimit

 

Kontrollin teknik të Automjeteve

 

Taksat e automjeteve

 

Kontrolli Rrugor i Automjeteve

 

Aktiviteti i shitjes së biletave

 

Aktualisht funksionojnë këto sektore :  

 

Dega e Financës 

 

Sektori i Kontrollit Teknik 

 

Sektori i Regjistrimit të Mjeteve 

 

Sektori i Kontrollit Rugor 

 

Sektori i Lejeve të Drejtimit 

 

Sektori i Personelit dhe Shërbimeve 

 

 

 DREJTORIA RAJONALE E SHËRBIMEVE TË TRANSPORTIT RRUGOR  GJIROKASTËR 

 

ADRESA: Rruga Nacionale Zona Industriale Ish- Parku i automjeteve, Gjirokastër  

TEL/FAX: 00355 (0) 84262312

E-MAIL: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it