dpshtrr

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor

Rrethet që përfshin Drejtoria Rajonale Gjirokastër

Kjo drejtori rajonale ka në përberje rrethet Gjirokastër, Tepelenë Memaliaj dhe Përmet.
Harta-Rajoni-Gjirokaster-UPDATE