dpshtrr

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor

Rrethet që përfshin Drejtoria Rajonale Kukës

Kjo drejtori rajonale ka në përbërje rrethet Kukes, Tropojë dhe Has.

 


Harta-Rajoni-Kukes-s-UPDATE