dpshtrr

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor

Rrethet që përfshin Drejtoria Rajonale Laç

Kjo drejtori rajonale ka në përbërje rrethet Laç, Lezhë dhe Mirditë.
Harta-Rajoni-Lac-UPDATE