dpshtrr

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor

Rrethet që përfshin Drejtoria Rajonale Sarandë

Kjo drejtori rajonale ka në përbërje Bashkinë Sarandë,  Bashkinë Delvinë, Bashkinë Konispol si dhe Bashkinë Finiq.


Harta-Rajoni-Sarande-UPDATE