dpshtrr

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor

Rrethet që përfshin Drejtoria Rajonale Shkodër

Kjo drejtori rajonale ka në përbërje rrethet Shkoder, M. Madhe dhe Puke.
Harta-Rajoni-Shkoder-UPDATE