dpshtrr

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor

Historiku i Drejtorisë Rajonale Tiranë

 

Dega e Regjistrimit të Mjeteve

 

Shërbimet që ofrohen: 

 • Targim për herë të parë 
 • Targim Taksi 
 • Ndërrim pronësie dhe transferim i dosjes së mjetit
 • Dëmtim Targe
 • Çregjistrimi i mjeteve të Ambasadave

 

Dega e Lejeve të Drejtimit

 

Shërbimet që ofrohen: 

 • Zyra e Pranimit të Autoshkollave
 • Regjistrimi i Kursantëve për pajisjen me autorizim për fillimin e kursit Teori-Praktikë
 • Regjistrimi  kandidateve për shtesë klasi
 • Regjistrimi i personave apo subjekteve për t’u pajisur me kartën e tahografit dixhital.
 • Regjistrimi i personave për t’u pajisur për herë të parë me DAP “Instruktor Praktike”.
 • Regjistrimi i personave per t’u pajisur për herë të parë me DAP “Instruktor Teorie”.
 • Regjistrim i personave per t’u pajisur me Çertifikatë Trajnimi për Mallrat e Rrezikshme(ADR)
 • Regjistrimi i personave për herë të parë me DAP (Manovratorë për makineri të rënda ndërtimi.)

Zyra e Shërbimit të Qytetarëve

 

Shërbimet që ofrohen: 

 • Rinovimi i Lejes së Drejtimit (Patentës)
 • Aplikim për t’u pajisur me ÇAP (çertifikatë e aftësimit profesional )
 • Leje Drejtimi Provizore (Kur patenta ka qënë dixhitale)
 • Transferim Dosje Lejesh Drejtimi nga rrethet
 • Rinovim Dëshmi Instruktori (Teorie ose Praktike)
 • Pajisje me leje drejtimi ndërkombëtare
 • Pajisje me leje qarkullimi ndërkombëtare 

DREJTORIA RAJONALE E SHËRBIMEVE TË TRANSPORTIT RRUGOR TIRANË 

 

ADRESA: Autostrada Km 7 Kashar-Tiranë

TEL: 00355  (0)48300957

FAX:  00355 (0)48300958

E-MAIL: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

altDrejtoria-Rajonale-Tirane-2-11

Drejtoria-Rajonale-Tirane-11