dpshtrr

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor

Rrethet që përfshin Drejtoria Rajonale Tiranë

Kjo drejtori rajonale ka në përbërje vetem rrethin Tiranë.
Harta-Rajoni-Tirane-l-UPDATE