dpshtrr

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor

Rrethet që përfshin Drejtoria Rajonale Shkodër

Kjo drejtori rajonale ka në përbërje rrethet Shkoder, M. Madhe dhe Puke.
Harta-Rajoni-Shkoder-UPDATE

Historiku i Drejtorisë Rajonale Shkodër

Aktiviteti fillon më 01.01.1999, Struktura e përbërë nga 29 punonjës,drejtor Xhelal Shkenza.
Qershor 2003 Tetor 2003 ,Struktura e përbërë nga 30 punonjës,drejtor Spartak Lame.
Tetor 2003-Nëntor 2005 Struktura e përbërë nga 31 punonjës,drejtor Osman Dashi.
Nëntor 2005 e vijim Struktura e përbërë nga 37 punonjës.

Kontakti i Drejtorisë Rajonale Shkodër

Adresa,Zona Industriale Shkodër

Fotografi të ambjenteve të Drejtorisë Rajonale Shkodër

Drejtoria-Rajonale-Shkoder-4 Drejtoria-Rajonale-Shkoder-1
Drejtoria-Rajonale-Shkoder-3 Drejtoria-Rajonale-Shkoder-2