dpshtrr

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor

Rrethet që përfshin Drejtoria Rajonale Tiranë

Kjo drejtori rajonale ka në përbërje vetem rrethin Tiranë.
Harta-Rajoni-Tirane-l-UPDATE


Dega e Regjistrimit të Mjeteve

Shërbimet që ofrohen: 

Targim për herë të parë 

Targim Taksi 

Ndërrim pronësie dhe transferim i dosjes së mjetit

Dëmtim Targe

Çregjistrimi i mjeteve të Ambasadave


Dega e Lejeve të Drejtimit

Shërbimet që ofrohen: 

Zyra e Pranimit të Autoshkollave

Regjistrimi i Kursantëve për pajisjen me autorizim për fillimin e kursit Teori-Praktikë

Regjistrimi  kandidateve për shtesë klasi

Regjistrimi i personave apo subjekteve për t’u pajisur me kartën e tahografit dixhital.

Regjistrimi i personave për t’u pajisur për herë të parë me DAP “Instruktor Praktike”.

Regjistrimi i personave per t’u pajisur për herë të parë me DAP “Instruktor Teorie”.

Regjistrim i personave per t’u pajisur me Çertifikatë Trajnimi për Mallrat e Rrezikshme(ADR)

Regjistrimi i personave për herë të parë me DAP (Manovratorë për makineri të rënda ndërtimi.)Zyra e Shërbimit të Qytetarëve

Shërbimet që ofrohen: 

Rinovimi i Lejes së Drejtimit (Patentës)

Aplikim për t’u pajisur me ÇAP (çertifikatë e aftësimit profesional )

Leje Drejtimi Provizore (Kur patenta ka qënë dixhitale)

Transferim Dosje Lejesh Drejtimi nga rrethet

Rinovim Dëshmi Instruktori (Teorie ose Praktike)

Pajisje me leje drejtimi ndërkombëtare

Pajisje me leje qarkullimi ndërkombëtare


Drejtorët Rajonal ndër vite

Andon Kongo

Ismail Shara

Syri Rama

Ruzhdi Fotusha

Petraq Stratobërda

Lili Nushi

Fatmir Nezaj

Fatos Çela

Elez Gjoza

Dritan Ylli

Auert Koka

Fiqeret Kovaçi

Gentian Daja

Shkëlqim Dedja

Galip Taho


Kontaktet e Institucionit të DRSHTRR Tiranë

Adresa: Autostrada Km 7, Kashar, Tiranë;

Tel.: ++355 (042406507);

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Web Site: www.dpshtrr.gov.al


Fotografi te ambjenteve te Drejtorisë Rajonale Tiranë

Drejtoria-Rajonale-Tirane-11 Drejtoria-Rajonale-Tirane-1-11
Drejtoria-Rajonale-Tirane-2-11 Drejtoria-Rajonale-Tirane-3-11