dpshtrr

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor

Rrethet që përfshin Drejtoria Rajonale Tiranë

Kjo drejtori rajonale ka në përbërje vetem rrethin Tiranë.
Harta-Rajoni-Tirane-l-UPDATE

Fotografi te ambjenteve te Drejtorisë Rajonale Tiranë

Drejtoria-Rajonale-Tirane-11 Drejtoria-Rajonale-Tirane-1-11
Drejtoria-Rajonale-Tirane-2-11 Drejtoria-Rajonale-Tirane-3-11