dpshtrr

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2010 JoomlaWorks, a business unit of Nuevvo Webware Ltd.

Njoftime

Lajme

 • Filloi procedura e heqjes nga qarkullimi të mjeteve të transportit pas fshirjes shuarjes së detyrimeve tatimore

  Njoftohen subjektet /personat përgjegjës të mjeteve të transportit rrugor bazuar në ligjin Nr. 33/2017 “Për pagesën  dhe fshirjen/shuarjen e detyrimeve tatimore, detyrimeve të pagueshme në  doganë , si dhe procedurën e heqjes nga qarkullimi të mjeteve të transportit pas fshirjes/shuarjes së detyrimeve  tatimore”;

  Read more... Link  
 • Lista e mjeteve objekt i ligjit 33/2017

  Lista e mjeteve sipas Drejtorive Rajonale të Shërbimeve të Transportit Rrugor.

  Personat e interesuar mund të bëjnë verifikimin e targës së mjetit dhe karakeristikat e tjera të mjetit në këtë listë.

  Subjektet/personat përgjegjës  që disponojnë mjete që nuk janë të përfshira në këtë listë, por që plotësojnë kriteret sipas ligjit Nr. 33/2017 

  Read more... Link  
 • Targa të reja me standarte Europiane

  targat-e-reja-sTargat e reja janë konceptuar sipas standartit europian, ku në vend të yjeve është shqiponja në krahun e majtë dhe në të djathtin është viti i parë i regjistrimit. Këto targa janë konceptuar që të mos kenë shenja dalluese të qyteteve. Targat e reja do ti shpërndahen personave që kryejnë shërbime pranë drejtorive rajonale për rastet e dëmtimin  e targës së vjetër si targimi për herë të parë ndryshimi i targës për shkak të dëmtimit ndryshimi i pronësisë etj. Kanë ndryshuar targat ... Read more... Link  

Shërbimet

patente-5-9

targe-5-9

tahografi-5-9

Kërkoni në website

 

INFORMACIONE NDIHMËSE

 

KESHILLA