dpshtrr

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2010 JoomlaWorks, a business unit of Nuevvo Webware Ltd.

Njoftime

Lajme

 • Njohja dhe konvertimi i Lejedrejtimit ndërmjet shtetit Shqiptar dhe shtetit Grek

  DPSHTRR informon të gjithë qytetarët e interesuar se me VKM Nr. 479, datë më 31.07.2018, është miratuar Marrëveshja ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Greqisë, “Mbi njohjen e Ndërsjellë të Lejeve të Drejtimit”.
  Kjo Marrëveshje është lidhur me një afat të pacaktuar kohor dhe ofron: Read more... Link  
 • SQARIM TELEGRAFIK MBI TESTIN TEORIK

  Nisur nga një artikull i botuar në një nga gazetat ditore më 26.07.2018 me titull “Testimi teorik për patentat, qumështi që përgjum komisionet dhe autoshkollat” , shkruar si gjithmonë nga specialistë anonimë, sqarojmë si më poshtë:

  Read more... Link  
 • Përurimi i sallës së re të Regjistrimit të Mjeteve pranë Drejtorisë Rajonale Tiranë

  DPSHTRR duke u bazuar në programin e Qeverisë RAMA 2, ka ndërmarrë një sërë  investimesh në Drejtoritë Rajonale, me qëllim ofrimin e një shërbimi më të mirë dhe lehtësimin e tij për qytetarët nëpërmjet komunikimit dhe teknologjisë.

  Sot me praninë e Ministrit të Infrastrukutrës dhe Energjisë Z. Damian Gjiknuri, Drejtorit të Përgjithshëm të Shërbimeve të Transportit Rrugor Z. Aben Isaraj dhe Drejtorit të Drejtorisë Rajonale të Shërbimeve të Transportit Rrugor Z. Arnis Hoxha, u përurua salla e re e Regjistrimit të Mjeteve  pranë  Drejtorisë Rajonale Tiranë.

  Read more... Link  
 • Informacion mbi Prokurimin e Makinerisë së Personalizimit të Lejedrejtimit

  Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor (DPSHTRR), prej disa kohësh ka kërkuar mirëkuptimin e qytetarëve, për ritmin e prodhimit dhe shpërndarjes së Lejeve të Drejtimit, duke e shteruar këtë çështje në “Kujtesën Informuese” publikuar në faqen zyrtare të DPSHTRR-së, më datë 04.06.2018.

  Drejtori i Përgjithshëm i DPSHTRR-së, Z. Arben Isaraj, ka bërë të gjitha përpjekjet për zgjidhjen e problemit të makinerisë së personalizimit të lejedrejtimit.

  Read more... Link  
 • Informacion mbi pyetësorët teorik për lejedrejtimi

  Pyetësori teorik për lejedrejtimi bazë, i përshtatur për provimin e njohurive teorike të kandidatëve që kërkojnë të drejtojnë mjete të kategorive A1, A2, B1 dhe B,është hartuar në përputhje me kërkesat e Udhëzimit të MTI, nr.682/4, datë 01/06/2016, “Për aktivitetin e autoshkollave, pajisjen e kandidatëve me lejedrejtimi, kualifikimin e instruktoreve të autoshkollave dhe specialistëve të DPSHTRR” duke synuar në përafrimin e plotë me direktivën 2006/126/KE të Parlamentit Evropian dhe Këshillit, datë 20 Dhjetor 2006, “Mbi lejet e drejtimit”.

  Read more... Link  

Shërbimet

patente-5-9

targe-5-9

tahografi-5-9

Kërkoni në website

 

INFORMACIONE NDIHMËSE

 

KESHILLA