dpshtrr

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2010 JoomlaWorks, a business unit of Nuevvo Webware Ltd.

Njoftime

 • Fillon trajnimi për Dëshminë e Aftësisë Profesionale për Autoriparimet

  Drejtoria e Kualifikimeve Profesionale (Sektori i Kualifikimeve) do të fillojë trajnimin e aplikantëve që kanë kërkuar të pajisen me Dëshminë e Aftësisë Profesionale për Autoriparimet. Trajnimi fillon me datë 21-28/05/2018 ora 10:00. Trajnimi do të zhvillohet pranë Qendrës së Kontrollit Teknik ( ISH NSHRAKU Tiranë)

  Fillon trajnimi për dëshminë e aftësisë profesionale për autoriparimet 

   
 • Fillon trajnimi i tregtimit të pjesëve të këmbimit

  Drejtoria e Kualifikimeve Profesionale (Sektori i Kualifikimeve ) do të fillojë trajnimin e aplikantëve që kanë kërkuar të pajisen me këtë Dëshmi.

  Trajnimi fillon me datë 15, 17,05.2018 ora 10;00. Trajnimi do tyë zhvillohet pranë Qendrës së Kontrollit teknik (ISH NSHARAK-U) Tiranë.

  Ju falemindertit për bashkëpunimin!

   
 • Kërkesë për bashkëpunim në realizimin e projekteve për investime në disa Drejtori Rajonale

  Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor (DPSHTRR), bazuar në Programin Ekonomik ka planifikuar një fond prej rreth 507 000 000 lekë, për të investuar në Drejtoritë Rajonale të Shërbimeve të Transportit Rrugor të Beratit, Korçës, Laçit dhe Shkodrës, për godina të reja administrative si dhe për kapanone për kontrollin fizik.

  Read more... Link  
 • Kriteret ligjore që duhet të plotësojnë subjektet që ushtrojnë veprimtarinë në fushën e autoriparimeve dhe të transportit rrugor

  Të gjithë subjektet që ushtrojnë veprimtarinë e tyre në fushën e autoriparimeve  dhe të transportit rrugor duhet ë plotësojnë kriteret ligjore të përcaktuara. Kliko kriteret
  Këto kritere ligjore do të kontrollen nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor. Merrni masa për të zbatuar legjislacionin në fuqi për fushën e autoriparimeve dhe të transportit rrugor.
   
 • Kontrolli mbi subjektet që ushtrojnë veprimtari në fushën e autoriparimeve dhe të transportit rrugor.

  Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor njofton se në zbatim të Ligjit Nr.9573, datë 03.07.2006 Për autoriparimin, shitblerjen, depozitimin e mjeteve rrugore me motor, të rimorkiove dhe pjesëve të tyre të dala jashtë përdorimit ose të braktisura dhe për veprimtaritë që lidhen me to", për të eliminuar konkurrencën e pandershme, informalitetin si dhe që këto subjekte të ofrojnë një shërbim të kualifikuar dhe profesional, me fuqinë që i jep neni 37 i këtij ligji, do të ushtrojë kontrollet mbi subjektet që ushtrojnë veprimtarinë në fushën e autoriparimeve.

   

  Read more... Link  

Lajme

Shërbimet

patente-5-9

targe-5-9

tahografi-5-9

Kërkoni në website

 

INFORMACIONE NDIHMËSE

 

KESHILLA