dpshtrr

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor

Koordinatori për të drejtën e informimit

Koordinatori për të drejtën e informimit i Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor 

 

Jonathan HANI

Email:        This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Tel:           068 8015 833

Adresa:    Rruga Muhedin LLagani, Nr.10, Tiranë.

Orari:        E Hënë - E Premte  08:00 - 16:00