dpshtrr

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor

KËSHILLI DREJTUES

Keshilli-Drejtues-1

FLAMUR MULLISI Kryetar
YLLI SPAHIU Nenkryetar
GANI ÇUPI Anetar
ARJAN KORPA Anetar
ANDUELA HOXHA Anetar
ROLAND MICI Sekretar