dpshtrr

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor

Organigrama

dpshtrr_org

 

 

      Miratuar me Urdhër Nr.124, datë 20.10.2017