dpshtrr

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor

Titullarët


ARBEN ISARAJ DREJTOR I PËRGJITHSHËM
GANI ÇUPI

ZV/DREJTOR I PËRGJITHSHËM

BERTON HOXHA

ZV/DREJTOR I PËRGJITHSHËM