dpshtrr

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor

1 SHERBIME TE TJERA TE MJETIT
2 MJET I IMPORTUAR I RI (0 Km) I BLERË NË SHQIPËRI
3 MJET I IMPORTUAR I RI (0 Km) I BLERË JASHTË SHTETIT
4 MJET I IMPORTUAR I PËRDORUR I BLERË NË SHQIPËRI
5 MJET I IMPORTUAR I PËRDORUR I BLERË JASHTË SHTETIT